Vård- och omsorgsutbildning

Du kan välja att läsa hela vård-och omsorgsutbildningen eller enstaka kurser. Hela utbildningen omfattar tre terminer, 1550 poäng.  

Efter avslutad utbildning kan du arbeta inom exempelvis äldreomsorg, inom funktionshinderområdet, inom socialpsykiatri, primärvård eller sjukvård.

Ansökan

Höstterminen 2018 startar vi på nytt med termin 1 i Vård- och omsorgsutbildningen.

I mån av plats kan du läsa enstaka kurser. Kontakta oss för information.

För upprättande av studieplan kontakta SYV, Pia Hagrenius 0325-182 13, eller vård och omsorgslärarna 0325-185 67.

På Lärcentrum ges följande lärarledda kurser:

Vårterminen 2018 (termin 3)

Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100p (förkunskaper krävs)

Specialpedagogik 2, 100p, APL (praktik) ingår (förkunskaper krävs)

Medicin 2, 100p (förkunskaper krävs)

Vårdpedagogik och handledning, 100p

Förutsättningar för att klara utbildningen

Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk från grundskola eller grundläggande vuxenutbildning, eller motsvarande kunskaper.

Validering

Det finns även möjlighet att validera vissa kurser/delar av kurser. Validering - att synliggöra den tysta kompetensen - är ett förhållningssätt som är viktigt vid vuxenlärande. Validering innebär att ser vad individen har med sig i sin "kunskapsryggsäck" och fylla på med det han/hon saknar. Det är viktigt att få en bedömning av det man faktiskt kan.

APL (Arbetsplatsförlagt lärande) - Praktik

Inom vård- och omsorgsutbildningen i Svenljunga ingår praktik 4-5 veckor/termin. Om du har arbetat minst 1000 timmar under de senaste två åren inom verksamhetsområdet har du möjlighet att validera viss praktik.

 

Adress
Besöksadress:
Lärcentrum, Torggatan 9, Svenljunga

Postadress:
Vuxenutbildningen
512 80 Svenljunga

Öppettider

Måndag 7.30-16.00
Onsdag - fredag 7.30-16.00
Tisdag 7.30-14.00

Kontakt

Epost till

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-17 14.15