Särskild utbildning för vuxna - särvux

Särvux är kommunens utbildning för dig som är över 20 år och har utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Särvux kurser ger kunskaper på grundläggande nivå motsvarande grundsärskola eller träningsskola.

Studierna är gratis och undervisningen sker på Lärcentrum.

Kontakt
Lars Bengtsson
Rektor
0325-182 23
E-post till Lars Bengtsson

Liselott Ejervall Davidsson
Lärare
0325-185 67

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-19 08.35