Ansökan och schema

Ansökningsblanketter till utbildningarna för grundvux och gymnasiekurser finns att hämta på Lärcentrum.​

Du kan också hämta blanketterna här »

Bifoga kopior på betygen med din ansökan.

Skicka din ansökan till

Vuxenutbildningen
512 80 Svenljunga

Hur görs urvalet till vuxenutbildning?

När din ansökan kommit in till Vuxenutbildning görs ett urval. För att ansökan skall komma med i urvalet krävs att den är komplett med kopior på betyg.

Urvalskriterier grundläggande nivå

På grundläggande nivå, motsvarande grundskolan, är det en rättighet att få studera under förutsättning att den sökande saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan.

Den studerande skall ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen enligt 20 kapitlet 20 § skollagen, länk till skollagen finns längst under Mer information.

Urvalskriterier gymnasial nivå

På gymnasialnivå finns ingen platsgaranti. Om det är fler sökande än det finns platser till görs ett urval. Urvalet innebär att den med kort tidigare utbildning har företräde framför den med längre utbildning enligt 3 kapitlet 8§ i förordningen om kommunal vuxenutbildning, länk till förordningen finns under Mer information. I urvalet tar vi därför stor hänsyn till din utbildningsbakgrund och dina mål med studierna.

Undantaget är elever med yrkesexamen som vill göra komplettering till GB (Grundläggande Behörighet) och det är: Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 och Svenska 3/Svenska som andraspråk 3.

Adress
Besöksadress:
Lärcentrum, Torggatan 9, Svenljunga

Postadress:
Vuxenutbildningen
512 80 Svenljunga

Öppettider
Måndag 8.00-16.00
Onsdag - torsdag 8.00-16.00
Tisdag, fredag 8.00-15.00

Kontakt

Epost till

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-17 14.10