Skolbiblioteksverksamhet

Skolbibliotekarien deltar i läsfrämjande aktiviteter och har skrivande i skolorna. I olika årskurser gör eleverna biblioteksbesök eller har undervisning i informationssökning.

Biblioteksbesök och informationssökning

Eleverna i årskurs 1 kommer till det närmaste folkbiblioteket, för att få en introduktion om bibliotek och sina lånekort. Lektionerna i informationssökning startar i årskurs 3 och fortsätter sedan i årskurs 5 respektive 7. Tanken med undervisningen är att eleverna ska känna sig hemmastadda på biblioteken i kommunen och kunna hitta information.

Skrivandelektioner

Skolorna kan välja att ha skrivandelektioner för olika klasser. Skolbibliotekarien åker då ut och arbetar med draksagor i årskurs 2, nattdikter blir det för årskurs 4 samt kreativt skrivande i årskurs 6.

Läsprojekt

Olika läsprojekt drivs runt om i skolorna och skolbibliotekarien deltar i vissa. Ofta används Bokpoolslådor från Skolbibliotekscentralen. Skolbibliotekarien bokpratar ibland i början av läsprojekten och kan även komma ut vid redovisningen. Som avslutning på olika läsprojekt kan eleverna till exempel berätta om böckerna de läst eller dramatisera scener ur böckerna.

Världsbokdagen

Varje år firas Världsbokdagen den 23 april ute på skolorna. Skolbibliotekarien brukar skicka ut tipspromenader för årskurs 1-3 och 4-6 till skolorna. Vinnarna får välja varsin pocketbok i pris.

Sommarboken

Tävlingen Sommarboken har tidigare år arrangerats i samarbete mellan folk- och skolbiblioteket. Ett nytt koncept enbart i folkbibliotekets regi prövas. På boktipssidorna finns ett urval av recensioner, som lämnats in.

Adress

Besöksadress:
Skolgatan 19, Svenljunga


Kontakt

Epost till

Epost till

  • Maria Nyman
    Skolbibliotekarie, lärarresurs
    0325-18203

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-06 08.23