Läsloftet i Mogaskolans Mediatek

Skolbibliotek

I Svenljunga kommun finns nio skolor, som alla har bibliotek. Mogaskolans Mediatek och Skolbibliotekscentral servar även de andra skolorna.

Skolbibliotek i kommunen

I Mogaskolans Mediatek och Skolbibliotekscentral finns ett varierat utbud av media. De andra skolorna har antingen ett integrerat bibliotek eller en mindre boksamling. En särskild satsning görs på de skolbibliotek, som inte är integrerade. Från Mogaskolans Mediatek och Skolbibliotekscentral skickas bland annat olika boklådor och specialmedia ut till skolorna.

Skolbiblioteksverksamhet

Skolbiblioteksverksamheten omfattar alla kommunala skolor och drivs av skolbiblioteksansvarig, som är fackutbildad bibliotekarie. Dessutom arbetar en biblioteksassistent deltid i Mediateket. Även om skolbibliotekspersonalen är stationerad i Mogaskolans Mediatek servar de samtliga skolor.

Kontakt
Elisabeth Svensson
Ansvarig skolbibliotek
0325-182 03
E-post till Elisabeth Svensson
Maria Nyman
Skolbibliotekarie
0325-182 03
E-post till Maria Nyman

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-15 16.01