Olycksfallsförsäkring

Alla barn i förskola och elever i grundskolan och gymnasieskolan är olycksfallsförsäkrade dygnet runt. Försäkringen är en grundförsäkring och gäller för kroppsskador vid olycksfall och omfattar inte sjukdom.

Svenljunga kommun har från den 1 januari 2018 avtal med försäkringsbolaget Protector.

Så snart vi erhåller försäkringsbesked från försäkringsbolaget kommer vi att publicera det här.

Skadeanmälan

Anmälan av skada görs till Protector 08-410 637 00 eller direkt på deras hemsida. 

Ågärder vid skada:

  1. Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
  2. Anmäl skadan till försäkringsbolaget.
  3. Spara alla kvitton i original.
  4. Kontakta försäkringsbolaget vid behov av taxiresor till/från skola. Tänk på att alla taxiresor till/från skola ska vara föreskrivna av läkare samt godkända och prövade av försäkringsbolaget innan resan påbörjas.
Kontakt

Epost till

Mer information

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-11 10.25