Enkäter

Barn- och utbildningsförvaltningen i Svenljunga kommun genomför varje höst enkätundersökningar till elever och vårdnadshavare. Syftet är att få underlag för att utveckla kvaliteten. Varje enhet får sitt eget resultat och kan använda det i sitt eget utvecklingsarbete.

Som ett led i vårt systematiska kvalitetsarbete genomförs återkommande enkäter till barn, elever och vårdnadshavare i förskola, fritidshem och skola samt till våra studenter i vuxenutbildningen.

Svaren visar vilka områden vi behöver förbättra och ligger till grund för kvalitetsarbetet på de olika enheterna.  

Resultat läsåret 2016/2017

Kommunsammanställningar

Förskolor - vårdnadshavarenkät

Elevenkät grundskola åk 3-9

Vårdnadshavarenkät grundskola

Svenljunga kommun

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-17 13.31