Sexdrega skola och fritidshem

Sexdrega skola tillhör Lysjö Rektorsområde i Svenljunga kommun. Vi är en F-6 skola med cirka 90 elever.  


Mål och visioner

Mod att våga - Lust att delta - Tid att lyckas


Vårt målVi vill främja samarbetet mellan eleverna på skolan, utveckla arbetssätt som eleverna upplever som meningsfulla och träna eleverna att målinriktat planera och utvärdera det egna arbetet.
Vi försöker låta verksamheten genomsyras av följande perspektiv:
  • kultur
  • samhörighet
  • förnuft
  • natur
  • fantasi
  • konst
  • historia
  • verklighet
  • vetenskap
  • känslor

Övriga kontaktuppgifter

Personalrum 0325-185 25

Fritidshem 0325-0325-185 32, 180 37

Adress

Besöksadress:
Roasjövägen 5 A

Postadress:
Sexdrega skola
Roasjövägen 5 A
512 77 Sexdrega

Kontakt

Epost till

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-17 09.04