Överlida skola och fritidshem

Överlida skola - en skola i centrum.

Överlida skola är en skola centralt i Överlida. Skolan har en lugn och trygg miljö både inne och ute och är omgiven av naturen. Vår vision är att arbeta utifrån eleven i centrum och att alla barn ska känna sig trygga och må bra.

Vision

  

  • Att arbeta utifrån eleven/barnet i centrum.
  • Att alla barn känner sig trygga och mår bra.
  • Att utgå från varje individs olika förutsättningar.
  • Lärandeprocessen likaså målen måste tydliggöras för eleven.
  • Eleverna ska känna att de har inflytande, medbestämmande och möjlighet att ta ansvar för sin egen inlärning.
  • Föräldrarna ska inte bara vara informerade utan delaktiga föräldrar.
  • Lärarnas och elevernas arbetsglädje är viktiga faktorer i denna helhetssyn på eleven.

Övriga kontaktuppgifter

Personalrum 0325-180 04

Fritidshem 0325-0325-180 01

Adress

Besöksadress:
Studievägen 2A, Överlida

Postadress:
Överlida skola
Studievägen 2A
512 60 Överlida

Kontakt

Epost till

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-17 09.05