Mogaskolan F-6 och fritidshem

Mogaskolan är kommunens största skola för förskoleklass upp till årskurs sex med cirka 300 elever fördelade i tre byggnader. Lokalerna är nyrenoverade och verksamhetsanpassade.

Skolan ligger i centralortens östra del med närhet till skogsområden, som regelbundet utnyttjas för naturstudier. Eleverna har gångavstånd till simhallen, där de får sin simundervisning.

Undervisningen präglas av god struktur och stark målinriktning. Kommunens förberedelseklass ligger i anslutning till skolan och samverkan sker mellan pedagogerna kring eleverna med invandrarbakgrund.

Värdegrund

Eleverna ska trivas och känna sig trygga i vår skola. Mogaskolan ska stå för tydliga normer och värderingar.

Vårt arbete grundas på ömsesidig respekt och utformas så att eleverna
   

  • får goda kunskaper och redskap för ett livslångt lärande
  • utvecklar sin  nyfikenhet och lust att lära
  • får en stark självkänsla
  • utvecklar sin förmåga  till samarbete
  • lär sig att ta eget och gemensamt ansvar
  • får inflytande över  skolans arbete
  • får god social kompetens

Sjukanmälan

Vid sjukdom ska hemmet alltid anmäla varje dag till skolan.
Du som har tillgång till Lärplattformen, edWise, kan där anmäla frånvaro för ditt barn.
Du kan även ringa skolexpeditionen på telefon 0325-182 27

Övriga kontaktuppgifter

Personalrum 0325-182 30

Fritidshem, blåsippan 0325-182 36, 0325-180 56
Fritidshem, paviljongen 0325-181 90

Språkenheten 0325-182 53

Adress

Besöksadress:
Skolgatan 19, Svenljunga

Postadress:
Mogaskolan F-6
Skolgatan 19
512 54 Svenljunga

Kontakt

Epost till

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-05 11.42