Mjöbäcks skola och fritidshem

Mjöbäcks skola och fritidshem arbetar med integrerad verksamhet mellan förskola, fritidshem, förskoleklass och skola. 

Aktiva barn och vuxna

Mjöbäcks skola har en fantastisk skolgård med skog och vatten alldeles inpå, vilket inbjuder till aktiva raster och stora möjligheter till utomhuslektioner.  

Skolan har ett aktivt samarbete med Friluftsfrämjandet, där alla elever och lärare har medlemsskap. Det innebär att vi har tillgång till deras utrustning och kompetens.Vi arbetar mycket med äventyrspedagogik under våra utelektioner.

Vi vill också lära eleverna att värna om vår natur och miljö.


Rörelse och Hälsa

Eleverna tillbringar en del av dagen stillasittande i skolan. Studier visar att elever får bättre studieresultat, koncentrationsförmåga och lust att lära om skolarbetet varvas med fysisk aktivitet och regelbunden näringsriktig kost. Därför arbetar vi aktivt för att eleverna varje dag har någon form av fysisk aktivitet. Den kan bestå av simundervisning, gymnastik, utomhuslektion, aktiva raster och springrunda i skogen. Eleverna får dessutom lära sig hur man skall äta för att må bra. Skolan har stora möjligheter att påverka barns hälsovanor för resten av livet


Vision


   

  • Att arbeta utifrån eleven/barnet i centrum.
  • Att alla barn känner sig trygga och mår bra.
  • Att utgå från varje individs olika förutsättningar.
  • Lärandeprocessen likaså målen måste tydliggöras för eleven.
  • Eleverna ska känna att de har inflytande, medbestämmande och möjlighet att ta ansvar för sin   egen inlärning.
  • Föräldrarna ska inte bara vara informerade utan delaktiga föräldrar.
  • Lärarnas och elevernas arbetsglädje är viktiga faktorer i denna helhetssyn på eleven.

Övriga kontaktuppgifter

Personalrum 0325-182 61

Fritidshem 0325-180 77

Adress

Besöksadress:
Mjöbäcks skola, Älvseredsvägen 16, Mjöbäck

Postadress:
Mjöbäcks skola
Älvseredsvägen 16
512 65 Mjöbäck

Kontakt

Epost till

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-17 08.52