Holsljunga skola och fritidshem

Holsljunga är en F-6 skola med cirka 50 elever. Skolan har ett bra läge med skogen alldeles utanför och promenadavstånd till  Holsjön, som har en fin badstrand. Vi har en underbar natur runt omkring oss, som vi utnyttjar under alla årstider.

Värdegrund

Vi arbetar med faddergrupper i tvärgrupper åk 1-6 varje periodvis för att alla elever ska bli trygga och känna varandra väl.

Värdegrundsfrågor

 
Högvads rektorsområde arbetar mot mobbning. Det innebär att alla elever i rektorsområdet tränas i och blir påminda om hur man utvecklar sin sociala och emotionella intelligens och inlärningsförmåga.

Mål och delaktighet

Vi använder oss av loggbok, kompissamtal och klassråd för att skapa harmoni o kamratskap. I loggboken kan eleverna skriva utvärderingar av de olika områden man arbetar med och skriftligt berätta om sina känslor inför olika företeelser. Vi har kompissamtal varje vecka för att utvärdera veckan som varit, både positivt och negativt.

Läsprojekt

Vi har varje läsår någon form av läsprojekt.

I klass 1-2 har man högläsning varje dag i minst 15 minuter, vilket uppskattas av eleverna. I klass 3-6 genomförs periodvis läsning varje termin. Då läser eleverna tyst 30 minuter per dag. Dessutom diskuteras böcker och eleverna ger varandra boktips. Under en period läser även de äldre eleverna för de yngre i smågrupper.

Elevens val

Vi har elevens val varje vecka, då eleverna väljer att arbeta mer med något inom schemats ram, något de har på gång, vill bli klara med eller någon läxa.

Övriga kontaktuppgifter

Personalrum 0325-183 83

Fritidshem 0325-183 80

Adress

Besöksadress:
Kyrkbyn Skolan 1, Holsljunga

Postadress:
Holsljunga skola
Kyrkbyn Skolan 1
512 64 Holsljunga

Kontakt

Epost till

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-17 08.58