Specialpedagog i grundskolan

Specialpedagogen ger specialpedagogisk kompetens till skolans organisation så att elever i behov av särskilt stöd ges möjlighet att uppnå målen i skolan.


Specialpedagog

Specialpedagogen arbetar för att ge elever i behov av särskilt stöd möjlighet att uppnå målen. Detta genom att vara en samtalspartner till personal, göra utredningar, medverka i arbetet med åtgärdsprogram, göra klassbesök och stödja eleven i sitt lärande.

Specialpedagogen kan kontaktas


  

  • när du som förälder har funderingar kring ditt barns skolsituation
  • när elever har en komplicerad inlärningssituation eller av andra skäl inte når målen
  • när personal vill diskutera olika pedagogiska metoder och förhållningssätt, såväl på organisations-, grupp-, som individnivå
  • för vägledning i specialpedagogiska frågor, såväl på organisations-, grupp-, som individnivå

Specialpedagog med inriktning tal, språk och kommunikation

Arbetar med att tydliggöra språkets betydelse och ge elever i behov av särskilt stöd tillfälle att utveckla sitt tal, språk och kommunikation.

Specialpedagog med inriktning tal, språk och kommunikation kan kontaktas vid försenad eller avvikande språkutveckling:
  

  • Uttal
  • Ordförråd och begrepp
  • Grammatik och ordföljd
  • Språkförståelse
  • Språkanvändning
Adress
Postadress:
Elevhälsoteamet
Mogaskolan
512 80 Svenljunga
Kontakt
Eva Anving
Specialpedagog tal, språk, kommunikation
0325-180 71
E-post till Eva Anving
Eva Klittby
Specialpedagog grundskola
0325-182 77
E-post till Eva Klittby
Marie Ljungquist
Specialpedagog grundskola
0325-182 14
E-post till Marie Ljungquist
Agneta Rylander
Specialpedagog grundskola
0325-180 36
E-post till Agneta Rylander

Marie Pettersson
Specialpedagog grundskola
och Lärcentrum
0325-180 79


Sidan senast uppdaterad: 2017-12-28 12.21