Elevhälsans medicinska insatser (EMI)

Hälsobesök enligt socialstyrelsens riktlinjer

Förskoleklass

 • Hälsouppgift från vårdnadshavare.
 • Genomgång av journal från BVC och upprättande av journal i skolan.
 • Hälsosamtal, vårdnadshavaren erbjuds att delta.
 • Undersökning av längd, vikt, syn och hörsel.

Årskurs 2

 • Undersökning av längd och vikt. Informationen skickas hem till vårdnadshavaren.
 • Trivsel i skolan.
 • Vaccination påfyllnadsdos mässling, påssjuka, röda hund. (MPR) För mer information läs härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Årskurs 4

 • Hälsouppgift från vårdnadshavare.
 • Hälsosamtal.
 • Undersökning längd, vikt, syn och rygg. Information om rygg läs härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Årskurs 5

 • Vaccination HPV flickor (livmoderhals cancer) 2 doser inom ett år. För information om vaccinet läs härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Årskurs 7

 • Hälsouppgift från vårdnadshavare.
 • Undersökning längd och vikt.
 • Ryggbedömning. Information om rygg läs härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Årskurs 8

 • Hälsosamtal
 • Vaccination påfyllnadsdos stelkramp, difteri, kikhosta. Vill du ha mer information läs härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Årskurs 1 gymnasiet

 • Hälsouppgift från elev
 • Hälsosamtal
 • Undersökning av längd och vikt

Vårdnadshavarna får information om vad som framkommit vid hälsokontrollen på de elever som går i låg- och mellanstadiet. För högstadiet sker informationen direkt till eleven. Vårdnadshavarna är välkomna att ringa skolsköterskorna vid frågor.

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-26 15.04