Särskilt stöd

Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling.

Särskilt stöd

Förskolan och skolan har ett speciellt ansvar för barn och unga i behov av särskilt stöd. Verksamheten kan aldrig utformas lika för alla barn. De som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få detta. Stödet ska utformas med hänsyn till barnets egna behov och förutsättningar.

Rätten till särskilt stöd är inte knuten till en diagnos. Ibland har eleven behov av stöd en kortare tid exemplevis vid en kris i livet. Ibland längre exempelvis om eleven har ett funktionshinder.

I skolan vill vi se och arbeta utifrån barnets resurser. Det innebär att ditt barn ska ha möjlighet att känna att de lyckas utifrån sina egna förutsättningar trots funktionshinder.  

Kontakt

I frågor kring behov av särskilt stöd ska du som förälder i första hand ta kontakt med ditt barns klasslärare/mentor i andra hand rektor. Rektor har ett övergripande ansvar för att alla elever får de stöd de behöver. Du kan även rådfråga Elevhälsan i frågor kring en elevs behov av särskilt stöd.

Skolverkets webbplats om särskilt stödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolverkets webbplats om elevens rätt till kunskap och särskilt stödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Adress
Postadress:
Elevhälsoteamet
Mogaskolan
512 80 Svenljunga

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-17 13.50