Dyslexi och läs- och skrivsvårigheter

Vid behov gör skolan en fördjupad läs-och skrivutredning, men skolan ställer inte diagnosen dyslexi.

Läs- och skrivsvårigheter i skolan

När det befaras att en elev inte når kunskapskraven, gör skolan en utredning om behov av stöd. Rektor kan då, beroende på vad utredningen visar, fatta beslut om åtgärdsprogram. Då en elev inte följer den läs-och skrivutveckling som förväntas, gör skolan en fördjupad läs-och skrivutredning för att kunna möta eleven och ge stöd på olika sätt.

Har du frågor kring ditt barns läs- och skrivutveckling kan du vända dig till ditt barns klasslärare, rektor eller någon av specialpedagogerna.

Dyslexi

Dyslexiutredningar görs av logoped på Barnlogopedmottagningen, SÄSlänk till annan webbplats, Borås. Skolan ställer inte diagnosen dyslexi.

Mer information om dyslexi kan du hitta på svenska dyslexiföreningens länk till annan webbplatshemsida.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-17 13.51