Åtgärdsprogram

En elev har rätt till det särskilda stöd han eller hon är i behov av. Åtgärdsprogram upprättas för att tillgodose elevens behov av särskilt stöd.

Åtgärdsprogram

Åtgärdsprogrammet är en skriftlig bekräftelse på de stödåtgärder som ska hjälpa eleven i skolarbetet. Alla åtgärdsprogram ingår i en process med regelbundna uppföljningar och utvärderingar.

Som förälder erbjuds du och ditt barn att vara delaktiga i arbetet med åtgärdsprogrammet.

Allmänna råd för arbetet med åtgärdsprogram, Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-17 13.50