Ordningsregler

För allas trevnad har vi några enkla ordningsregler.
  

  • Du tar ansvar för andra som vistas på KV´16 samt dess lokaler och prylar.    
  • Samhällets alla lagar och regler gäller för dig, på och utanför KV´16
    Det gäller även oskrivna regler för hur du umgås med andra.   
  • Du tolererar inte våld, kränkningar eller droger i någon form.    
  • Om du bryter mot  lagar och regler får det till följd att du inte kan besöka
    KV´16 och dina föräldrar/vårdnadshavare kontaktas.    
  • Du får betala vid skada på saker som uppkommer på grund av din oaktsamhet.

Du är värdefull och accepterad för den du är. Det finns bara en av dig, så var rädd om dig

Kontakt
Helene Franzén
Föreståndare
0325-185 27

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-20 12.54