Ordningsregler

För allas trevnad har vi några enkla ordningsregler.
  

  • Jag tar ansvar för andra som vistas på KV´16 samt dess lokaler och prylar.    
  • Samhällets alla lagar och regler gäller för mig, på och utanför KV´16
    Det gäller även oskrivna regler för hur jag umgås med andra.   
  • Jag tolererar inte våld, kränkningar eller droger i någon form.    
  • Vid lån av saker lämnas "pant".    
  • Om jag bryter mot  lagar och regler får det till följd att jag inte kan besöka
    KV´16 och mina föräldrar/vårdnadshavare kontaktas.    
  • Jag får betala vid skada på saker som uppkommer på grund av min oaktsamhet.
Kontakt
Helene Franzén
Föreståndare
0325-185 27
E-post till Helene Franzén

Sidan senast uppdaterad: 2016-10-26 13.05