Stöd till kulturarrangemang

1 mars 2016 inför ett nytt stöd till Kulturarrangemang, se regler

Stödet kan sökas löpande dock minst 1 månad innan genomförande och ska redovisa efter genomförande. Ansökan och redovisning ska göras på respektive blankett.

Ansökan skickas till: Svenljunga kommun/ kulturenheten, 512 80 Svenljunga

Kontakt

Catrin Wolgner
Kultursekreterare
0325-181 96


Sidan senast uppdaterad: 2018-04-25 12.11