Barn- och ungdomskultur

Barnkulturgruppen

I barnkulturgruppen ingår representanter från såväl barn- och utbildningsförvaltningen som kulturenheten. Gruppen sammanträder ett antal gånger per år, har öronmärkta pengar för verksamheten och ansvarar för planering, fördelning, beställningar, fort- och vidareutbildning för gruppen och utvärdering av arbetet.

Målsättning


Målsättningen är att ge varje barn upp till 16 år möjlighet till kulturella upplevelser av skilda slag i kommunen. Vi vill att barnen och ungdomarna i kommunen, genom kontakt med professionella och lokala aktörer, ska få en inblick i kulturvärldens olika möjligheter för att vidga sin omvärldssyn, öka förståelsen för andra människor och skapa ett kreativt förhållningssätt.

Ansvar


Barnkulturgruppen avsvarar för att ordna aktiviteter för, av och med barnen. I de fall barnen och ungdomarna själva medverkar ska detta ske under professionell ledning. Vi vill genom en sammanhållen strategi bidra till att erbjuda alla upp till 16 år ett varierat och rikt utbud av de olika kulturella yttringar som finns både inom och utom kommunen.
Kontakt
MaryAnn Hansson
Barnbibliotekarie
0325-181 53
E-post till Mary-Ann Hansson

Catrin Wolgner
Kultursekreterare
0325-181 96

E-post till Catrin Wolgner

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-02 14.26