Lotteritillstånd

I princip alla lotterier i Sverige styrs av lotterilagen. Det statliga organet för lotterier heter Lotteriinspektionen och har sitt säte i Strängnäs. Mer information om lotterier och de lagar, förordningar, villkor och allmänna råd som styr lotteriverksamheten hittar du på lotteriinspektionens webbplats.

Frågor om tillstånd och tillsyn är fördelade mellan Lotteriinspektionen, länsstyrelsen och kommunen. Kommunen är tillstånds- och tillsynsmyndighet för så kallade egentliga lotterier när lotteriet skall anordnas av en förening som är verksam huvudsakligen inom den aktuella kommunen. Länsstyrelsen har hand om bingotillstånd.

Ansökan

Föreningen ska bifoga beslut (protokollsutdrag) från styrelsesammanträde om att ansökan om lotteri ska göras, beslut om vem som är föreningens lotteriföreståndare, stadgar, förteckning över styrelseledamöter samt den senaste verksamhetsberättelsen.

Kostnad

Tillståndet/registreringen kostar 300 kronor och skickas till föreningen mot postförskott.

Kontakt
Elisabet Josefsson
Handläggare
0325-181 92
E-post till Elisabet Josefsson

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-05 08.59