Startbidrag

Ändamål

Bidraget är avsett att stödja nystartad förening.

Villkor

Startbidrag ges till nybildade föreningar med minst 15 medlemmar. Förening som har lagts ned kan ej ansöka om startbidrag förrän efter tre år, för nystart.    

Bidrag

Startbidrag utgår som ett engångsbelopp med 2 000 kronor.      

Ansökan

Ansökan sker på särskild blankett. Av ansökan ska framgå medlemsantal, medlemsavgift och eventuell tillhörighet i någon riksorganisation. Se också allmänna bestämmelser punkt 2 och 3.

Följande ska bifogas ansökan:

  • Aktuell medlemsmatrikel
  • Aktuellt protokoll där styrelsens sammansättning framgår
  • Antagna stadgar
  • Komplett "föreningsuppgift" med godkännande för webpublicering på www.svenljunga.se

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-22 13.08