Sportlovsbidrag

Ändamål

Bidraget ges till föreningar i Svenljunga kommun som anordnar aktiviteter i bygden under sportlovet för att ge våra barn/ungdomar möjlighet att prova på olika aktiviteter.

Villkor

Sportlovsbidraget ges till de föreningar som arrangerar aktiviteter för barn och ungdomar (7-20 år) under sportlovet och som finns angivna i gemensamt sportlovsprogram*. Aktiviteten ska vara öppen för alla.

Bidrag

Utbetalning med 1000 kronor per förening sker utan ansökan efter genomförd aktivitet, enligt ovan angivna villkor.

Övrigt

Idrottshallarna i kommunen står till förfogande hyresfritt för dessa föreningar, vid lediga tider under sportlovsveckan i samband med sportlovsaktivitet. Bokning sker direkt hos kommunen, i god tid innan sportlovsprogrammet sammanställs.

* Gemensamt sportlovsprogram sammanställs av kommunen.

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-22 13.07