Driftsbidrag

Ändamål

Bidraget avser att stödja förening som för sin verksamhet driver egen anläggning.

Villkor

Anläggningen skall vara belägen i kommunen. Den ska vara föreningsägd alternativt långfristigt förhyrd eller motsvarande. Beräkningsgrundande enheter skall vara i användbart skick. Anläggningen skall brukas regelbundet av föreningen eller allmänheten och verksamheten ska i huvudsak vara avsedd för åldersgruppen 7-20 år. Den ska dessutom vara tillgänglig för allmänheten och andra ideella föreningar om det inte inkräktar på ordinarie verksamhet. 

Bidrag

Föreningen tilldelas bidraget i proportion till den egna andelen av respektive poäng i grundbidraget, driftskostnader och antal sammankomster.

  • 80 % av bidrag i grundbidrag enligt särskilt poängsystem, se nedan.
  • 10 % av bidrag baseras på uppgivna driftskostnader.
  • 10 % baseras på antal sammankomster på ansökan om "Lokalt Aktivitetsbidrag".

Ansökan

Ansökan sker på särskild blankett vari föreningens anläggningsinnehav anges. Ansökan sker senast den 31 mars året efter det kalenderår ansökan avser.

 Beräkningsgrundande enheterPoäng   
AFotbollsplan ca 100 x 60 m gräsbeläggning20   
BFotbollsplan ca 100 x 60 m grusbeläggning10   
CMindre bollplan ca 60 x 30 m gräsbeläggning2   
DMindre bollplan ca 60 x 30 m grusbeläggning1   
EPer omklädningsrum med plats för minst ett lag, med dusch och varmvatten.5   
FKomplett fritidsanläggning med minst fyra löparbanor samt satsbanor för samtliga hopp och kastgrenar.10   
GSamlings- eller klubblokal i byggnad vid idrottsanläggningen.5   
HBastuanläggning, per aggregat.1   
ILäktare med tak, för varje påbörjat 100-tal sittplatser.2   
JLäktare utan tak, för varje påbörjat 100-tal sittplatser.1   
KFör varje serietävlande lag, 7 - 20 år.2   
LTennisbana med beläggning av Lawnit, tennisit, grus eller motsvarande.8   
MTennisbana med beläggning av asfalt eller annan permanentbeläggning.2   
NGevärsskjutbana med skjutavstånd 100 - 300 m med fyra tavelställ. Trappskyttebana, jaktstig.5   
OKorthålsbana för gevärs/pistolskytte med upp till fyra tavelställ och transportör.2   
PIsbana för spolning, naturfryst.2   
QBelyst isbana för spolning, naturfryst.4   
RElljusspår, om minst 2,5 km längd.20   
SMotocrossbana, trailbana.10   
TRidbana, grus 20 x 40 m. Apellplan gräs.10   
UKlubbstuga.10   
VBoulebana, första banan.2   
XBoulebana, resterande banor.1/2   
YRidhus (inkl. varmdel).67   
ZHillareds skytteförening6   
ÅHolsljunga skytteförening6   
ÄMjöbäcks skytteförening6   
ÖRoasjö skytteförening26   
AAHåcksviks idrottshall40   

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-22 13.02