Bygdegårdsbidrag

Bidrag

  • Varje gård erhåller ett grundbelopp på 1 000 kr.
  • 40 % av resterande bidragsbelopp räknas på nyttjandegraden. Antal uthyrningstillfällen, evenemang med mera.
  • 30 % av bidragsbeloppet räknas på lokalytan, m² tillgängligt för allmänheten.
  • 30 % av bidragsbeloppet räknas på gårdarnas driftkostnader.
  • Högsta bidragsbelopp per gård och år är 21 000 kronor.

Bygdegårdar/samlingslokaler som kan söka bidrag

Hillareds bygdegård
Håcksviks bygdegård
Kalvs bygdegård
Karkashults bygdegård, Revesjö
Långehall, Överlida
Mjöbäcks bygdegård
Redslareds bygdegård
Roasjö bygdegård
Sexdrega medborgarhus
Ullasjö fritidsgård
Valltunagården, Mårdaklev
Örsås bygdegård
Östra Frölunda medborgarhus

Principer


Svenljunga kommuns samhällsbyggnadsnämnd har ansvaret för kontakterna med all bidragsgivning till de föreningar som förvaltar samlingslokaler i Svenljunga kommun. Det kommunala engagemanget i den verksamhet som bedrivs i samlingslokalerna, består i första hand av stödjande bidragsgivning till drift av lokalerna. 

Definitioner


Med begreppet samlingslokal menas de bygdegårdar och medborgarhus som finns angivna här på sidan. För att kunna få kommunalt bidrag ska samlingslokalen upplåtas för kulturella ändamål, studie- och annan bildningsverksamhet samt folkrörelse- och övriga sammankomster för allmänheten.

Bygdegården/medborgarhuset är framförallt den egna bygdens samlingslokal och kulturcentrum. Alla, oberoende av samhällsställning, politisk eller annan uppfattning, ska kunna känna sig lika hemma i sin samlingslokal. Samlingslokalen ska exempelvis kunna användas i den mån den är lämplig för föreningars behov, studier, hobby, idrott och nöjen samt religiösa möten och sammankomster. Den bör stå öppen för möjligheten att upplåta lokaler för familjefester och dylikt.

Kommunen bör därför i samförstånd med förvaltande förening tillse att samlingslokalen opartiskt och på skäliga villkor, uthyres till enskilda, föreningar och organisationer, kommunala myndigheter och inrättningar, efter ansökan och tillgång på ledig tid. Dessutom bör samlingslokalen med programutbud, fördelning av ledig tid, prioriteringar etc. verka för att bygdens kulturella utveckling stimuleras genom teater, film- och musikprogram, föredrag med mera.

Med driftbidrag menas ett stödjande årligt bidrag till de driftkostnader som är förknippade med att driva samlingslokalen och bibehålla lokalen i befintligt skick samt hålla verksamheten i oförändrad volym och kvalitet.

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-22 13.05