Aktivitetsbidrag

Ändamål

Bidraget avser att täcka baskostnaderna för föreningens administration, ledarutbildning och verksamhet, så att trygghet och stabilitet i verksamheten kan uppnås.

Villkor

Bidrag ges för en timmes planerad ledarledd aktivitet där minst fem deltagare är närvarande och är i bidragsberättigad ålder 7 - 20 år. Ledare i bidragsberättigad ålder medräknas.

Bidrag

25 kronor per aktivitetstillfälle. Därutöver delar föreningarna på kvarvarande bidragspengar vid årets slut med x kronor per deltagare.

Ansökan

Ansökan sker på blankett för kommunalt lokalt aktivitetsbidrag.

Ansökningsdag


15 februari
15 augusti

Redovisningsperioder


1 juli - 31 december
1 januari - 30 juni

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-22 13.03