Föreningsbidrag

Ansökningar om föreningsbidrag skickas till:
Svenljunga Kommun, Fritidsenheten Att. Helene Franzén, 512 80 Svenljunga.
Märk kuvertet med "Bidragsansökning".

Ansökningar om föreningsbidrag ska skickas med rekommenderad post eller lämnas på kontaktcenter i kommunhuset mot ett inlämningskvitto. Denna åtgärd gör vi för att höja säkerheten och tryggheten i vår hantering av era ansökningar.

Alkohol- och drogpolicy

För att beviljas föreningsbidrag ska föreningen skicka med en alkohol- och drogpolicy som bilaga till ansökan. Saknas policyn anses inte ansökan komplett och bidraget kan inte betalas ut.

Policyn ska vara antagen och förankrad vid ett styrelsemöte, årsmöte eller dylikt. Därefter ska föreningen årligen uppdatera och beskriva i sin verksamhetsberättelse hur man tänker arbeta med policyn.

Policyn ska innehålla följande:

  • Inriktning – regler för föreningen vad gäller alkohol, tobak och narkotika. Var? När? Hur?
  • Åtgärder – vad det blir för åtgärder när policyn inte efterföljs av medlemmar och besökare i föreningens lokaler och verksamheter.
  • Information – hur kommer policyn ut till föreningens medlemmar och besökare i föreningens lokaler och verksamheter.

Ansökningsagenda

Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdagen handläggs inte.

Bidrag

Ansökningsdag

 

Aktivitetsbidrag, höst

15 februari

Redovisningsperiod 1/7 - 31/12

Bygdegårdsbidrag

15 februari


Driftsbidrag

31 mars

 

Grundbidrag

31 mars

 

Lokalbidrag

31 mars

 

Aktivitetsbidrag, vår

15 augusti

Redovisningsperiod 1/1 - 30/6

Bidrag för kommunalt VA

31 mars

 

 

Utbetalningsagenda

Följande tidsplan gäller för utbetalning av sökta och beviljade föreningsbidrag inom Svenljunga kommun. Med förutsättning att alla årshandlingar och eventuella bilagor inkommit till föreningshandläggaren.

Bidrag

Utbetalningsdag, fr. o. m.

Aktivitetsbidrag, höst

15 mars

Sportlovsbidrag

15 mars

Bygdegårdsbidrag

30 april

Driftsbidrag

30 april

Grundbidrag

30 april

Lokalbidrag

30 april

Aktivitetsbidrag, vår

15 september

 

Adress

Besöksadress:
Svenljunga kommunhus
Boråsvägen 13
Svenljunga

Postadress:
Svenljunga kommun
Fritidsenheten
512 80 Svenljunga

Öppettider

Måndag - Fredag 8.00 - 16.00

Kontakt
Helene Franzén
Föreningshandläggare
0325-185 27

Fredrik Skoog
Gatu- och fritidschef
0325-181 93

E-post till Fredrik Skoog

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-05 14.15