Föreningar

Bra livskvalite får man genom aktiva, engagerade och skapande människor.

Det ideella arbete som föreningsledare och föräldrar utför är en ovärderlig tillgång. En mycket stor del av kommunens barn och ungdomar deltar i den organiserade föreningsverksamheten. På så sätt spelar föreningslivet en viktig del i deras uppväxt.

Motionsidrotten fyller en viktig hälsobefrämjande funktion och attraherar alla åldrar. Man behöver inte var idrottsintresserad för att hitta sin förening. Även natur och kultur har sin plats.

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-14 13.50