Låneregler och avgifter

Lånekort

Lånekortet gäller för lån på biblioteket i Svenljunga och utlåningsstationerna i Hillared, Östra Frölunda och Överlida. Den som skrivit på lånekortet är ansvarig för alla lån som görs på kortet. För att få lånekort krävs att man kan legitimera sig med fotolegitimation. Är du under 16 år behövs målsmans underskrift för att få eget lånekort. Genom att underteckna kortet förbinder du dig att följa bibliotekets låneregler. Kortet är personligt.

Förlorar du ditt lånekort eller byter namn eller adress ska du meddela detta till biblioteket. Ett nytt lånekort, på grund av borttappat eller skadat kort, kostar 20 kronor för vuxen. För barn och ungdomar till och med 17 år kostar nytt lånekort 5 kronor.

Hur länge får man låna?

Den normala lånetiden är fyra veckor. Det står alltid återlämningsdatum på kvittot som du får när du lånar.

DVD

Du kan låna DVD på biblioteket. Lånetiden är sju dagar. Det finns vissa faktafilmer där lånetiden är 28 dagar.

PIN-kod

Du har även möjlighet att ansluta dig till "internettjänst" och får då en egen PIN-kod som du använder för att förlänga din lånetid via internet. Fråga på biblioteket eller skicka e-post till biblioteket@svenljunga.se

Försenad återlämning

Om lånetiden överskrids kostar det 5 kronor per media och vecka. Du får betala förseningsavgift även om du lämnar tillbaka via bokinkastet eller hos biblioteksfilial. DVD-filmer kostar 5 kronor per dag vid försenad återlämning. Ditt lånekort blir spärrat om skulden uppgår till 100 kronor eller mer. Eventuell spärr tas genast bort vid betalning.

Internetdatorer

Fyra datorer med internetuppkoppling finns för bokning, kontakta utlåningsdisken. På biblioteket finns även tillgång till ett flertal databaser, till exempel

  • Library Press Display
  • Landguiden

Förkommen eller förstörd media

Debiteras enl. följande:

 
Barnbok100 kr/st
Barnbok, inköpspris över 200 krinköpspris
DVD-film, CD-rom eller språkkursinköpspris
Fjärrlån enl. fjärrlångivande biblioteks taxa 
Ljudbok, barn100 kr/st
Ljudbok, barn med inköpspris över 200 krinköpspris
Ljudbok, vuxen200 kr/st
Ljudbok, vuxen med inköpspris över 300 krinköpspris
Tidskrift50 kr/st
Vuxenbok200 kr/st
Vuxenbok, inköpspris över 300 krinköpspris

Återlämning

Återlämning av medier skall ske senast det datum som står angivet på lånekvittot. Du kan lämna tillbaka medier, även om biblioteket är stängt. Till vänster om entrédörren vid Svenljunga bilbiotek finns ett bokinkast. Du kan även lämna tillbaka medier på någon av våra tre biblioteksfilialer i kommunen. Om du inte har läst/lyssnat färdigt på medierna innan återlämningstiden gått ut, kan du med din pin-kod logga in och låna om medierna. Du kan även kontakta biblioteket på telefonnummer 0325-181 99 och be att få låna om medierna.

Adress
Besöksadress:
Kinnagatan 2, Svenljunga

Postadress:
Biblioteket
512 80 Svenljunga

Kontakt

Epost till

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-16 15.52