Vägbidrag

Du kan få kommunalt vägbidrag för underhåll av utfartsväg från en året runt-bebodd fastighet fram till statlig väg om vägens längd överstiger 200 meter.

Det är viktigt att du meddelar kommunen vid ändrade förhållanden, exempelvis avflyttning eller ändrad adress. Meddela gärna också om du önskar få bidraget insatt på bankkonto eller bankgiro.

Väghållare med statligt underhållsbidrag får även ett kommunalt bidrag som betalas ut utan att särskild ansökan behöver göras. 

Kommunalt bidrag betalas normalt ut under november månad. Ansökan om vägbidrag ska göras på särskild blankett senast den 5 november.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-20 13.19