Trafikregler och säkerhet

Lokala trafikföreskrifter är de föreskrifter som bl.a rör tättbebyggt område i en kommun, hastigheter, stannande och parkering, fordonstrafik förbjuden, enkelriktning, mm och beslutas av trafikverket, länsstyrelsen eller kommunen.

De lokala trafikföreskrifterna hittar du i Transportsstyrelsens rikstäckande databas för trafikföreskrifter, RDTlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hastigheter inom tättbebyggt område

Kommunen beslutar främst om gränsen för tättbebyggt område samt de föreskrifter som handlar om färdhastighet och stannande och parkering. Inom tättbebyggt område gäller 50 km/h som färdhastighet enligt trafikförordningen. Kommunen kan sedan besluta om hastigheterna 30, 40 eller 60 km/h inom gränsen för tättbebyggt område. Utanför tättbebyggt område  är det främst länsstyrelsen som beslutar.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-13 11.29