Parkeringstillstånd

Tillståndet är ett undantag från gällande parkeringsregler för personer med betydande gångsvårigheter. Parkeringstillståndet gäller i hela landet samt i de flesta europeiska länder.

Parkeringstillståndet gäller endast för parkering på gatumark och för sådan parkering på kvartersmark som regleras med lokala trafikföreskrifter (LTF).

Vem kan få parkeringstillstånd?

Bilförare


En bilförare som är gravt rörelsehindrad med utpräglade gångsvårigheter och som har svårigheter att ta sig till/från fordonet inom rimligt gångavstånd från parkeringsplats.

Passagerare


För passagerare utfärdas tillstånd endast i undantagsfall. En förutsättning är att den sökande ständigt är i behov av levande stöd/tillsyn utanför fordonet.

Handikappguiden

Handikappguiden ger svar på frågor om vilka kommunala och allmänna lokaler som är tillgängliga för en person med funktionsnedsättning, hur svårt eller lätt det är att besöka och vistas i de olika lokalerna.

Tre värderingar har använts för att guiden ska vara enkel att använda:

  • Bra
  • Mindre bra
  • Dålig

Längst bak i guiden finns en redovisning av centralortens gator och vägar tillsammans med en beskrivning av bedömningsgrunder. Även p-platser för handikappade är redovisade.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-27 10.17