Gräva, schakta: tillstånd

Innan du ska gräva i allmän mark inom Svenljunga kommun måste du ansöka om schakttillstånd.

För att få arbeta på vägområdet utmed gator och vägar inom kommunens väghållningsområde krävs en trafikanordningsplan, TA-plan. För att få gräva inom nämnda område krävs både schakttillstånd och en TA-plan.

Det är hos kommunen du ska söka tillstånd om du vill gräva eller schakta i bostadsgator inom tättbebyggt område. Trafikverket är tillståndsmyndighet för alla riks- och länsvägar, även de som går genom tätbebyggda områden.

Kontakt

Epost till

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-16 11.38