Vägarbeten

Arbete på väg

För att få arbeta på vägområdet utmed gator och vägar inom Svenljunga kommuns väghållningsområdet krävs en trafikanordningsplan (TA-plan). För att få gräva inom nämnda område krävs schaktningstillstånd och TA-plan.

Svenljunga kommuns väghållningsområde
Svenljunga kommun är väghållningsmyndighet för alla bostadsgator inom tättbebyggt område.  Riks- och länsvägar på landsbygden och inom tättbebyggda områden är Trafikverket väghållningsmyndighet för.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-20 12.20