Gator

Kommunen är väghållare för de flesta gator inom tätorterna. Övriga gator och vägar är Trafikverket eller en vägförening/vägsamfällighet väghållare för.

Trafikverkets vägar

De flesta vägar och genomfartsleder i vår kommun ägs och förvaltas av trafikverket. Vid synpunkter på väghållning och vinterväghållning når du ansvariga entreprenörer för just ditt område under nedanstående länkar.

Område Viskadalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Väg 156 västerut med anslutna mindre vägar.

Område Ätradalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Väg 154 i nord-sydlig riktning och väg 156 med angränsande vägar österut.

Område Boråslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Främst Hillared.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-21 09.03