Cykling och cykelvägar

Cykelnätet i Svenljunga kommun är uppbyggt av gång- och cykelbanor längs vägar och grönområden i tätorterna samt rekreationsleder på nedlagda banvallar. Vår ambition är att få ett så heltäckande nät som kan tillgodose behovet att gå och cykla till och från skola, arbete, kollektivtrafik och fritidsaktiviteter.

Svenljunga kommun, arbetar kontinuerligt med att utveckla våra gång- och cykelbanor och på så vis få fler kommuninvånare att välja cykel framför bil. Detta bidrar till en bättre miljö och en bättre hälsa.

Cykelkartor

I vår broschyr Svenljunga OutdoorPDF hittar du fler cykelvägar med kartor och ledbeskrivningar. Du kan ladda ner den som pdf här eller hämta den på turistbyrån i Svenljunga. Där finns även kartor över fler leder såsom Sjuhäradsrundan och Ätradalsleden.

Kontakt

Epost till

Mer information

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-03 08.25