Torghandel

Den som vill bedriva torghandel kan hyra en plats av kommunen. 

Torghandel bedrivs idag på Svenljunga torg. För att reglera torghandeln finns ordningsföreskrifter för torghandel i Svenljunga kommun. Dessa berättar bland annat vilka tider som gäller för försäljning, vad som får säljas, renhållning, med mera.

Kontakt

Fredrik Skoog
Gatu-och Fritidschef
0325-181 93

E-post till Fredrik Skoog

Sidan senast uppdaterad: 2017-01-25 15.55