Torg och allmänna platser

I kommunen finns ett större torg i centralorten Svenljunga. Det används till marknader, olika musikevenemang, utställningar med mera.

Det är kostnadsfritt att boka torget. Det som behövs är polistillstånd. Kontakta gatuenheten för bokning och information.

Det är kommunen som har hand om skötseln av torg och allmänna platser. Det kan vara gräsklippning, renhållning och planteringar.

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-21 08.58