30 augusti 2017

Gång- och cykelväg i Mårdaklev

Byggandet av gång- och cykelvägen i Mårdaklev har påbörjats.

Idag finns gångbana längs en del av de aktuella vägarna, men cyklister är hänvisade till körbanan. Genom att bygga en gång- och cykelväg ges möjligheter för oskyddade trafikanter att gå och cykla trafiksäkert genom samhället. Den 14 augusti började produktionen av gång- och cykelvägen längs väg 1559/1534 genom Mårdaklevs samhälle. Den beräknas vara färdigbyggd vintern 2017.

Sidan senast uppdaterad: 2017-08-30 08.57