21 augusti 2017

Invigning av GC-led Brogatan

Nu är gång- och cykelleden Brogatan invigd.

Under våren och sommaren har Trafikverket och Svenljunga kommun gemensamt byggt en gång- och cykelbana längs väg 156, Brogatan. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället. Idag har vi invigd leden med att kommunalråd Stefan Carlsson och oppositionsråd Johan Björkman cyklat igenom ett invigningsband.

Sidan senast uppdaterad: 2017-08-21 16.54