Snöröjning och sandning

Snöröjning av kommunala gator påbörjas när det snöat mellan 5-8 centimeter beroende på snötyp och väderförhållanden.

Snöröjning av gång- och cykelleder och i prioriterade backar sker när det snöat minst  3-4 centimeter beroende på snötyp och väderförhållanden.

Vid kontinuerligt snöfall påbörjas snöröjningen när det kommit ca 10 cm på gator och 6 cm på gång- och cykelbanor, trottoarer och i prioriterade backar.

Vi använder enbart singel vid halkbekämpning i enstaka samhällen och vid vissa väderleksförhållanden används sand. Däremot sker ingen saltning på kommunala gator och trottoarer.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-22 13.02