Gaturenhållning och snöröjning

Kommunen sköter om renhållningen på park- och gatumark.

Samtliga ytor renhålls för trafiksäkerhet och trivsel så att sanitära olägenheter inte uppstår. Centrala delar och andra frekventerade områden renhålls så att områdena ger ett rent och prydligt intryck.

Varje vår sopas kommunens gator, trottoarer och gång- och cykelleder.

Ansvar

- Det är fastighetsägaren som ansvarar för renhållning och snöröjning på gångbana eller motsvarande utanför sin fastighet.

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-22 12.57