Fibernät i centralorten

Snart finns det möjlighet för dig som bor i centralorten att ansluta dig till fibernätet.

Målsättning

Regeringen har fattat beslut om en målsättning att 90 procent av Sveriges hushåll och företag ska ha tillgång till en överföringshastighet om minst 100 Mbps* senast år 2020. Som ett led i detta har Svenljunga kommun och Net at Once gemensamt tagit fram en avsiktsförklaring som innebär samverkan kring etablering av ett aktivt fibernät i de centrala delarna av kommunen. Grävarbetet är påbörjat.

För frågor och intresseanmälan kontakta Net at Once, se kontakuppgifter till höger.


* Överföringshastighet är den hastighet som det tar att överföra information mellan två punkter och mäts i bit per sekund, ofta förkortat "bps". För att beteckna större hastigheter används ytterligare en bokstav för att beskriva hastigheten. Exempelvis i "kbps" står "k" för kilo, och i "Mbps" står "M" för Mega.

Kontakt

Net at Once
Webb: www.netatonce.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Telefon: 0771-40 44 00
Helgfri vardag 09.00 - 20.00

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-13 11.52