Bredbandsutbyggnad

Svenljunga kommun kommer att få en 100% täckning med bredband.

Bredband

Avtalet från 2006 med TeliaSonera/Skanova har inneburit att deras tjänst av bland annat bredband via ADSL, har varit heltäckande men med begränsad kapacitet i olika delar av kommunen.

Fiberutbyggnad sker runt om i hela kommunen. Nedan bild visar vart man kommer att kunna få tillgång till fiberanslutet bredband. Cirklarna visar i stort inom vilka områden som respektive förening verkar.

Är ni intresserad att starta en förening, kontakta gärna IT-chef Christian Bonfré på kommunen för mer information

Svenljunga kommuns översiktskarta över bredbandsutbyggnaden

Klicka på bilden för att se den i större format

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-13 11.52