24 augusti 20177

Medborgarförslag blir Svenljungaförslag

Fler får möjlighet att påverka genom att lämna förbättringsförslag när medborgarförslag blir till Svenljungaförslag den 1 september.

Hittills har endast den som är folkbokförd i Svenljunga kommun kunnat lämna in ett förslag, nu kommer det även vara möjligt att lämna in ett förslag för de som äger/hyr fastighet i kommunen samt för ideella föreningar. En annan viktig förändring är att förslaget måste samla 30 underskrifter innan det tas upp till politiskt behandling.

Vem får lämna Svenljungaförslag?

Alla som är folkbokförda i Svenljunga kommun kan lämna förslag. Det finns ingen åldersgräns, barn och ungdomar har samma möjlighet som äldre. Även den som äger eller hyr en fastighet i kommunen får lämna Svenljungaförslag samt ideella föreningar i kommunen. Företag får däremot inte lämna Svenljungaförslag.

Varför ska jag lämna ett Svenljungaförslag?

När du använder Svenljungaförslaget kan du vara med och påverka vad du tycker kommunen behöver förbättra. Genom att samla många underskrifter kan du göra ditt förslag uppmärksammat. Om förslaget samlar minst 30 underskrifter tas det automatiskt upp till politisk behandling.

Vad kan ett Svenljungaförslag handla om?

Svenljungarförslaget kan handla om allt som har med kommunens verksamhet är göra och som kommunen är ansvarig för. Till exempel skola, kultur- och fritidsverksamhet, äldre- och handikappomsorg, idrottsanläggningar, gång- och cykelvägar. Förslag får däremot inte handla om myndighetsutövning mot enskild, ha odemokratiskt eller rasistiskt innehåll.

Hur lämnas Svenljungaförslag?

Ett Svenljungaförslag kan antingen lämnas skriftligt eller skickas in via vårt webbformulär. Blanketten alternativt webbformuläret för Svenljungaförslag ska användas. Du måste lämna namn och fullständig adressuppgift. När du lämnar in ditt Svenljungaförslag godkänner du att ditt förslag blir publiceras på vår webbplats. Ditt namn publiceras i anslutning till förslaget, om du inte meddelar oss att du önskar annat. Det ska framgå tydligt vad förslaget gäller - en förbättring, en förändring eller något nytt samt vad du bedömer att det kan leda till. Presentera ditt förslag på ett kortfattat sätt. Vi kommer kontakta dig om förslaget är ofullständigt.

Vad händer med förslaget när det kommit in till kommunen?

Du får en bekräftelse på att vi tagit emot ditt Svenljungaförslag. Förslaget publiceras efter granskning på vår webbplats ”Forum för Svenljungaförslag” i 3 månader för kommentarer och underskrifter. Genom att samla många underskrifter kan du göra ditt förslag uppmärksammat och om förslaget samlar minst 30 underskrifter tas det automatiskt upp till politisk behandling. Då får du som förslagslämnare information om detta. Det är också möjligt att kommentera förslaget och/eller komma med förbättringar.

De förslag som samlat 30 underskrifter tas upp vid kommunfullmäktiges sammanträde som bestämmer vilken nämnd som ska besvara förslaget. I samband med att förslaget behandlas i fullmäktige bjuds förslagställaren in för att presentera förslaget under några minuter. Förslaget bereds sen av den förvaltning som ansvarar för frågan och besvaras slutgiltigt av den nämnd som kommunfullmäktige har bestämt, eller direkt av kommunfullmäktige.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Beredningstiden för Svenljungaförslag varierar beroende på hur komplicerat det är att utreda förslaget. Enligt kommunallagen ​bör kommunen kunna fatta beslut inom ett år från det att Svenljungaförslaget väcktes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kontakt

Lena Lövgren, utvecklingsstrateg Telefon 0325-183 70 eller e-post lena.lovgren@svenljunga.se
Sidan senast uppdaterad: 2017-10-13 15.34