Lägg till webbplatsen i tillförlitliga platser

Du måste lägga till webbplatsen i tillförlitliga platser i Internet Explorer för att komma åt Mina Sidor.

Att göra i Internet Explorer:

  • Gå in på "Verktyg" - "Internetalternativ"
  • Gå till "Säkerhetsfliken", välj "Tillförlitliga/betrodda platser" och klicka på knappen "Platser" och lägg till https://*.svenljunga.se. 
  • Gå till fliken "Sekretess" och klicka på knappen "Inställningar". 
  • Skriv in adressen "https://*.svenljunga.se" i rutan längst upp och klicka på  knappen "Lägg till". 
  • Nu ska den ligga i din lista över tillåtna platser, klicka på "Stäng". 
  • Klicka på "Verkställ" och sen på "OK".

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-13 11.50