Blanketter kommun och politik

Vad tycker du?

Du kan lämna synpunkter via vår blankett som du hittar på denna sida, eller så klickar du dig vidare till vårt webbformulär och lämnar dina synpunkter till oss på det sättet.

Till webbformuläret för synpunkter »

Till webbformuläret för medborgarförslag »

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn

Autogiro

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Autogiro_new_20140520.pdföppnas i nytt fönster

Byalagspeng

Avser projekt, evenemang och dylikt, läs mer här.

Bidrag till Byalag

Avser föreningsformen byalag, läs mer häröppnas i nytt fönster.

Folkhälsa

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Bidragsansökan folkhälsa 2018.pdföppnas i nytt fönster
PDF Bidragsansökan folkhälsobidrag - föreningar vt 18.pdföppnas i nytt fönster

Partistöd

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-23 14.49