Stöd för dig som är utsatt för hot och våld i en nära relation


Socialtjänsten ansvarar för att ge stöd och hjälp till våldsutsatta personer och deras barn. På kvällar, nätter och helger kan du kontakta socialjouren för att få akut hjälp vid familje- och relationsproblem, våld i familjen eller beroendeproblematik.

Kvinnofridslinjen Tfn 020-50 50 50 är en nationell stödtelefon som är öppen dygnet runt. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Terrafem Tfn 020-52 10 10 har en nationell jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst som är öppen måndag-fredag klockan 09.00-18.00. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Om du eller någon annan behöver skyddat boende kan du kontakta kvinnojouren i mark Tfn: 0320-351 51

 

Råd och stöd

All personal har tystnadsplikt. Det betyder att vi inte får prata med någon utomstående om det som kommer upp i våra samtal. Däremot är vi skyldiga att anmäla till socialtjänsten om något kommer fram som gör att vi känner oro för ett barn eller en ungdoms situation.

 

Utväg

Utväg är ett kompetenscenter mot våld i nära relation som kostnadsfritt erbjuder stöd och behandling till kvinnor och män som blir utsatta för våld i nära relation och till de kvinnor och män som har vålds- och aggressionsproblem. Vi erbjuder även stöd till barn och ungdomar som upplevt familjevåld.

Vi har telefontid måndag till fredag 08.00 - 08.30.
Telefonnummer 0707 - 16 09 29

 

Barn som upplevt/bevittnat våld

Att som barn leva med våld i sin närhet kan ge allvarliga konsekvenser i form av otrygghet och ohälsa. De kan hämmas i sin utveckling och att uppleva våld kan begränsa barns förmåga till inlärning. Barn och ungdomar som upplevt våld i sin familj behöver få möjlighet att tala med någon utomstående om vad de varit med om. Barn som lever med våld i familjen behöver skyddas från detta, kontakta socialtjänsten för att få hjälp.

Är du rädd? Har någon varit elak mot eller skadat någon du känner? Det är inte ditt fel!

Du kan ringa till BRIS hjälptelefon; 116 111 när som helst.

BRIS vuxentelefon om barn Tfn: 077-150 50 50

 

Du som utövar våld mot en närstående

Vi vänder oss till dig som använder, eller har använt våld, hot om våld, kontroll och kränkningar i nära relation. Du som vill ta ansvar och vill utveckla andra sätt att hantera kritiska situationer är välkommen att kontakta Utväg.

Vi har telefontid måndag till fredag 08.00 - 08.30.
Telefonnummer 0707 - 16 09 29

  
Svenljunga Kommun

Om du är utsatt

Akut hjälp och skydd

Polis eller ambulans – om du behöver akut hjälp
Telefon: 112

Polis – om ditt ärende inte är akut
Telefon: 114 14

Läs om våld i nära relationer på polisens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kvinnojouren i Marklänk till annan webbplats

Kontakt


Svenljunga kommuns växel tar emot samtal under kontorstid
0325-180 00 socialförvaltningen@svenljunga.se

SOCIAL JOUR
Kvällar och helger
Ring 112


Länkar

Läs mer om hot och våld i nära relationer på

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-21 13.16