Medling

Vad är medling vid brott?

Syftet med medling är att ge möjlighet för unga gärningspersoner och brotts-offer att träffas för att samtala om det som inträffat. Samtalet sker tillsammans med en opartisk person, en så kallad medlare.

Svenljunga kommun erbjuder medling enligt lag till alla gärningspersoner under 21 år som är inblandade i ett brott. Om gärningspersonen är under 12 år sker medling endast om det finns särskilda skäl.

Medling kan användas vid många olika typer av brott såsom skadegörelse, misshandel och snatteri. Att delta i medling är frivilligt. Medling kan vara en möjlighet att gå vidare efter att man begått ett brott eller om man blivit utsatt.

Medlingsmötet förbereds alltid noga. Inför det gemensamma mötet träffar medlaren båda parterna var för sig i så kallade förmöten. På mötet avgörs om medling bör ske.  Under medlingsmötet ges bägge parter möjlighet att berätta, ställa frågor och lyssna till varandra.

Medling är alltid frivillig, för båda parter!

Viljan att mötas är en förutsättning för ett bra möte!

Vad kan medling innebära för dig som begått ett brott?

Du ges chans att berätta om händelsen och visa att du ångrar vad du gjort. Du ges tillfälle att ta ansvar för brottets konsekvenser. Du visar mod genom att möta den personen som blivit utsatt för brottet. I sin bedömning kan åklagaren och tingsrätten ta hänsyn till din vilja att ställa tillrätta.

Vad kan medling innebära för dig som utsatts för ett brott?

Du som brottsoffer får en chans att träffa den som utsatt dig för brottet och få ett ansikte på personen. Detta kan leda till att händelsen bearbetas hos dig. Du får möjlighet att ställa frågor till gärningspersonen vilket kan innebära att det är lättare för dig att gå vidare. Du får tillfälle att berätta vilka konsekvenser brottet inneburit för dig.

En förutsättning för medling är att du känner dig redo att träffa gärningspersonen. Att delta i förmöten innebär inte att du sedan måste delta i ett gemensamt medlingsmöte. Du kan dra dig ur i vilket skede du vill.

Kontakt

Epost till

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-12 13.46